Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi luo pohjaa Afganistanin malminetsinnälle - Suomen suurlähetystö, Kabul : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kabul

Puh. +93 798 108 786
S-posti: sanomat.kab@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 7.8.2017 | Ulkoministeriö

Suomi luo pohjaa Afganistanin malminetsinnälle

Afganistanilaiset geofyysikot ja geologit ovat hankkineet oppia Suomessa ja Iranissa, jotta Afganistanin mineraalivarojen kartoitus onnistuisi tulevaisuudessa. Suomen tukeman koulutushankkeen ensimmäinen vaihe on tänä syksynä loppusuoralla.

Viisivuotisen hankkeen toteuttaa Geologian tutkimuskeskus Suomessa. Tavoitteena on parantaa Afganistanin geologisen tutkimuslaitoksen geofyysikoiden ja maan kaivosministeriön valmiuksia maan mineraalivarojen etsimisessä ja hallinnassa.

Ryhmä opettelee näytteenottamista sekä kirjaa paikka- ja kivilajitiedot. Koulutuksessa myös havainnollistetaan mittaustulosten käyttöä malminetsinnässä. Koulutustilanne on Iranista syksyllä 2016.Kuva: GTK
Ryhmä opettelee näytteenottamista sekä kirjaa paikka- ja kivilajitiedot. Koulutuksessa myös havainnollistetaan mittaustulosten käyttöä malminetsinnässä. Koulutustilanne on Iranista syksyllä 2016. Kuva: GTK

Geofysiikan avulla etsitään ja tutkitaan maankamaran raaka-aineita. Mittauksilla ja mallinnustyökaluilla saadaan tietoa geologisista muodostumista kuten malmeista ja öljystä jopa kilometrien syvyyteen saakka.

Geofysiikkaa käytetään myös pohjavesi- ja ympäristöselvityksissä. Tässä Suomen tukemassa hankkeessa on mukana raaka-aineiden lisäksi myös pohjaveden kartoitus.

Tiedon jakaminen tärkeää

Hankkeen alkaessa vuonna 2013 koulutusjaksot pidettiin Suomessa, ja silloin koulutus painottui tekniseen osaamiseen. Vuonna 2016 koulutusta jatkettiin Afganistanin geologiaa enemmän vastaavassa ympäristössä, Iranissa.

Suomalaiset vastasivat Iranissakin koulutuksen sisällöstä ja tavoitteista, Iranin geologinen tutkimuslaitos puolestaan laitteista, liikkumisesta ja tukitoimista.

Iranissa koulutuksessa oli mukana syksyllä 2016 yhdeksän ja keväällä 2017 kaksitoista afganistanilaista ja heidän lisäkseen myös iranilaisia asiantuntijoita ja opiskelijoita. Koulutus jatkuu Iranissa myös tänä syksynä.

Suomen tukemaan hankkeeseen kuuluu myös tulosten ja osaamisen esittely, tiedon jakaminen ja muiden kouluttaminen. Koulutuksessa mukana olevat opettavat Kabulin yliopiston opiskelijoille kenttägeofysiikan perusteita ja mittaustekniikkaa.

"Yhteistyö- ja koulutuskumppanit Afganistanissa ovat ottaneet projektin omakseen, mikä on tärkein asia oppimisen ja kehittymisen kannalta", sanoo Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Fredrik Karell.

Suomalaisyrityksiä houkutellaan mukaan

Hanke tukee suomalaista liiketoimintaa. Alkuvaiheeseen kuului koulutettavien yritysvierailuja Suomessa ja tapaamisia Afganistanin kauppakamarissa sekä osallistuminen kaivosmessuille Levillä.

Koulutuksen siirtyminen Iraniin, läsnäolo Iranissa ja luodut verkostot ovat luoneet mahdollisuuden markkinoida suomalaista kaivos- ja geoalan osaamista suoraan asiakkaille.

Joukko suomalaisia kaivosteknologian yrityksiä osallistui alkuvuonna Iraniin järjestetylle tutustumismatkalle. Matka oli osa Team Finlandin Kaivosteollisuuden kasvuohjelmaa, ja se toteutui yhteistyössä Iranin valtiollisen kaivosyhtiön IMIDROn kanssa.

Suomi tukee kehitysyhteistyövaroista Afganistanin kaivossektorin henkilöstöä kehittävää hanketta vuosina 2013–2017 kolmella miljoonalla eurolla.

Hanna Päivärinta

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla tiedottajana. Kirjoitus pohjautuu Geologian tutkimuskeskukselta saatuun aineistoon.

© Suomen suurlähetystö, Kabul | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot