Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland skapar en grund för malmletningen i Afghanistan - Finlands ambassad, Kabul : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Kabul

Tel. +93 798 108 786
E-post: sanomat.kab@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.8.2017 | Utrikesministeriet

Finland skapar en grund för malmletningen i Afghanistan

Afghanska geofysiker och geologer har fått utbildning i Finland och Iran så att det ska vara möjligt att kartlägga mineraltillgångarna i Afghanistan i framtiden. Den första fasen i ett för afghanska geofysiker avsett utbildningsprojekt som stöds av Finland närmar sig sitt slut i höst.

Det femåriga projektet genomförs av Geologiska forskningscentralen i Finland. Målet har varit att förbättra de förutsättningar gruvministeriet i Afghanistan och geofysikerna vid landets geologiska forskningscentral har när det gäller att leta och hantera mineraltillgångar.

Gruppen övar provtagning och skriver upp geografisk information och bergartsinformation. I utbildningen åskådliggörs det också hur mätresultaten kan tillämpas i malmletning. Utbildning i Iran hösten 2016. Bild: Geologiska forskningscentralen
Gruppen övar provtagning och skriver upp geografisk information och bergartsinformation. I utbildningen åskådliggörs det också hur mätresultaten kan tillämpas i malmletning. Utbildning i Iran hösten 2016. Bild: Geologiska forskningscentralen

Geofysik tillämpas vid letning och undersökning av råvaror i jordskorpan. Med hjälp av mätningar och modellverktyg får man information om geologiska formationer, såsom malmer och olja, till och med på flera kilometers djup.

Geofysik tillämpas även i grundvatten- och miljöutredningar. Detta projekt som stöds av Finland omfattar förutom kartläggning av råvaror också kartläggning av grundvatten.

Spridning av information är viktigt

När projektet inleddes 2013 ordnades utbildningen i Finland. Då låg tyngdpunkten i utbildningen på teknisk kompetens. År 2016 fortsatte utbildningen i Iran, det vill säga i en miljö som bättre motsvarar geologin i Afghanistan.

Även i Iran ansvarade finländarna för innehållet i och målen för utbildningen. Den geologiska forskningscentralen i Iran svarade i sin tur för utrustning, transport och stödåtgärder.

I utbildningen i Iran deltog nio afghaner hösten 2016 och tolv afghaner våren 2017. Också iranska experter och studerande deltog. Utbildningen fortsätter i Iran även i höst.

De som deltar i utbildningsprojektet ska också presentera sina resultat och sin kompetens, sprida information och utbilda andra. Deltagarna undervisar studerandena vid universitetet i Kabul i mätteknik och lär dem också grunderna i geofysisk forskning som bedrivs på fältet.

”Våra samarbets- och utbildningspartner i Afghanistan är engagerade i projektet, vilket är det viktigaste med tanke på inlärning och utveckling”, säger specialforskare Fredrik Karell från Geologiska forskningscentralen.

Finländska företag lockas att delta

Projektet stöder den finländska affärsverksamheten. I början av projektet ordnades det för studerandena företagsbesök i Finland och möten i handelskammaren i Afghanistan. Studerandena deltog också i en gruvmässa i Levi, Lapland.

När utbildningen flyttades till Iran medförde vistelsen där och de nya nätverken en möjlighet att marknadsföra finländarnas kompetens i gruv- och geobranschen direkt till kunderna.

Ett antal finländska företag som är verksamma på gruvteknikens område deltog i en studieresa till Iran i början av året. Resan var ett led i Team Finland-tillväxtprogrammet för gruvindustrin och den genomfördes i samarbete med det statligt ägda gruvbolaget IMIDRO i Iran.

Finland stöder projektet för personalutveckling inom den afghanska gruvsektorn med tre miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete under åren 2013–2017.

Hanna Päivärinta

Artikeln är skriven av en informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning utifrån material av Geologiska forskningscentralen.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 4.8.2017


© Finlands ambassad, Kabul | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter