Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kehitysyhteistyöhön liittyvät hankinnat Afganistanissa - Suomen suurlähetystö, Kabul : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kabul

Puh. +93 798 108 786
S-posti: sanomat.kab@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 15.6.2018

Kehitysyhteistyöhön liittyvät hankinnat Afganistanissa

Afganistan on Suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani. Suomi on sitoutunut tukemaan Afganistania vuoteen 2020 saakka keskimäärin noin 30 miljoonalla eurolla vuodessa ja on poliittisesti sitoutunut Afganistanin tukemiseen aina vuoteen 2024 saakka. Tässä muistiossa esitellään Suomen tukemien kansainvälisten järjestöjen hankintakäytäntöjä Afganistanissa. Edustuston tavoitteena on tukea suomalaisyritysten osallistumista soveltuviin kehitysyhteistyöhön liittyviin tarjouskilpailuihin.

Yleistä taustaa

Afganistan on hauras valtio, turvallisuustilanne on heikko koko maassa ja poliittinen tilanne vaikeasti ennustettava. Maailmanpankin arvion mukaan käytännön tekijät kuten heikko turvallisuustilanne, pankkisektorin alikehittyneisyys ja laajalti korruptoitunut hallintojärjestelmä sekä yleinen epävarmuus tulevaisuudesta – joka ei houkuta investointeihin – ovat suurimmat esteet Afganistanin liiketoimintaympäristössä. Myönteistä on, että Afganistan liittyi Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi heinäkuussa 2016, ja maa on jo useana vuonna peräkkäin ylittänyt IMF:n lainaohjelman (Extended Credit Facility) ehdoksi asettamat julkisen talouden kehitykselle asettamat tavoitteet.

NATO:n ISAF-operaation alasajo ja kansainvälisen läsnäolon jyrkkä väheneminen vuonna 2014 myötävaikuttivat osaltaan vahvasti tukiriippuvaisen Afganistanin talouskasvun äkilliseen hidastumiseen. Maailmanpankki odottaa keskipitkällä aikavälillä vain hidasta toipumista. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n vuodelle 2017 vahvistama talouskasvu oli 2,5 prosenttia. Maailmanpankin laskelmien mukaan Afganistanin talouden tulisi kasvaa yli 9 prosenttia vuodessa, jotta noin kolmen prosentin vuosittaisen väestönkasvun vaikutus talouteen pystyttäisiin peittoamaan. Keväällä 2018 julkaistun kyselyn mukaan yli puolet väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.

Suomen kauppatase Afganistanin kanssa on ollut alijäämäistä. Vuonna 2017 alijäämän suuruus oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Afganistanista tuodaan Suomeen lähinnä turkiksia. Turkiskauppa onkin merkittävin ja vakiintunein liiketoimintasektori. Afgaaniturkikset huutokaupataan Suomesta eteenpäin maailmalle. Suomesta viedään Afganistaniin lähinnä erilaisia koneita. Kabulin-suurlähetystön Team Finland -toimintaa on depriorisoitu rajallisten voimavarojen ja suhteellisten heikkojen vienninedistämisnäkymien vuoksi. Afganistanissa Team Finland -verkoston puheenjohtajana toimii suurlähettiläs ja toimintaa varten on käytettävissä verkoston koordinaattorina toimivan päällikön sijaisen osa-aikainen työpanos.

Suomen viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen Afganistanissa on samankaltaista kuin muissa hauraissa valtioissa tapahtuva vastaava kriisiliiketoiminta. Matalimman riskin mahdollisuudet ovat kehitysyhteistyöhön liittyvien hankintojen parissa. Afganistanilaisten ja suomalaisten liikemiesten välisiä yhteyksiä pyritään luomaan yhteistyössä Helsingissä toimivan suomalaisafganistanilaisen kauppayhdistyksen kanssa. Edustusto järjesti toukokuussa 2018 yhteistoiminnassa kauppayhdistyksen ja Finnpartnershipin kanssa afganistanilaisten ja suomalaisten liikemiesten matchmaking-tilaisuuden. Tällaista toimintaa voidaan jatkaa ilmenevien tarpeiden mukaan.

Lupaavia sektoreita

Edustusto on identifioinut mobiiliteknologian yhdeksi lupaavaksi liiketoimintasektoriksi. Afganistanissa kulkuyhteydet ovat heikkoja, mutta matkapuhelinten käyttö, mukaan lukien älypuhelimet, on laajasti levinnyttä. YK-järjestöt käyttävät jo jonkin verran mobiilimonitorointisovelluksia, joilla pystytään saavuttamaan syrjäisiäkin alueita. Tällä alueella suomalaisella osaamisella saattaa ilmetä kysyntää. Kabulin-suurlähetystö seuraa aiheeseen liittyviä mahdollisuuksia ja on yhdessä ministeriön kanssa identifioinut muutamia suomalaisia yrityksiä, joilla on alueeseen liittyvää osaamista.

Pitkän aikavälin liiketoimintamahdollisuuksia on povattu myös Afganistanin kaivannaisteollisuuden parissa. Hyvä avaus Suomen osalta tällä sektorilla on ollut Geologian tutkimuskeskuksen koulutusyhteistyö Afghanistan Geological Surveyn kanssa. Tätä näkyvyyttä on pyritty vahvistamaan edustuston toimesta suorilla yhteyksillä Afganistanin kaivosministeriöön sekä osallistumalla kaivannaissektorin avunantajakoordinaatioon.

Metsätalous, miinanraivaustoiminta, perus- ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen (erityisesti etäopetus) ja ylipäätään kehitysyhteistyöhön liittyvä asiantuntija-apu ovat muita sektoreita, joilla suomalaisilla toimijoilla voisi olla tarjottavaa myös kaupalliseen yhteistyöhön. Ministeriön toimeksiannon mukaisesti suurlähetystö laati tämän selvityksen suomalaistoimijoiden mahdollisuuksista osallistua kansainvälisten kehitysjärjestöjen kilpailutuksiin.

Kansallisia ja kansainvälisiä kilpailutusväyliä

Maailmanpankki ARTF

Maailmanpankin hallinnoima Afganistanin jälleenrakennusrahasto (Afghanistan Reconstruction Trust Fund, ARTF) on maailman suurin yhteen maahan kohdistuva kehitysrahasto. Sen kautta avunantajat voivat kanavoida tukeaan Afganistanin hallituksen kehitysohjelmiin ja valtionhallinnon tukemiseen. Vuonna 2017 kansainvälinen yhteisö rahoitti Afganistanin kehitystä ja jälleenrakentamista yli 750 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla rahaston kautta. Suomen rahoitus tähän rahastoon on ollut vuosittain kymmenisen miljoonaa euroa. ARTF-rahoitus on sektorikohtaista budjettitukea, joka ankkuroituu Afganistanin hallituksen rahoituskehykseen. Maailmanpankki ei siis järjestä omia tarjouskilpailuja vaan nojaa Afganistanin kansallisiin hankintaväyliin asiantuntija-apua tarjoten ja kilpailutusten läpinäkyvyyttä valvoen.

Maailmanpankin kautta rahoitettavat kilpailutukset julkaistaan kansallisen hankintaviraston (National Procurement Agency) sivustolla. Kansallisia tarjouskilpailuja julkaistaan myös kehitysyhteistyön koordinaatiota edistävän ACBAR-järjestön (Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development) sivustolla, jota käyttävät myös YK- ja kansalaisjärjestöt.

Afganistanin armeijan tukirahasto ANA TF

NATO:n Brysselistä käsin hallinnoimasta tukirahastosta tuetaan Afganistanin armeijan kehittämistä rakennus- ja koulutushankkeiden sekä varustehankintojen avulla vuosittain yhteensä noin 800 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin arvosta. Rahasto täydentää Yhdysvaltojen rahoittaman Afganistanin kansallisen armeijan ja turvallisuusjoukkojen ylläpitoa ja kehittämistä. NATO:n tuki ja hankintatoimisto (NATO Support and Procurement Agency) tekee päätökset hankinnoista.

Voidakseen osallistua näihin kilpailutuksiin yrityksen täytyy olla rekisteröity NATO:n jäsenmaahan. Ei-jäsenmaiden yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin, jotka koskevat sopimuksia joita heidän oma maansa rahoittaa ANATF kautta. Suomi tukee rahastoa vuosittain 1,5 miljoonalla eurolla. Varat on korvamerkitty käytettäväksi ainoastaan ei-tappavaan toimintaan sekä tasa-arvon edistämiseen. Suomen rahastoon suuntaamat varat eivät sisälly Suomen viralliseen kehitysapuun, vaan niitä hallinnoi ulkoministeriön poliittisen osaston Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö. Rahaston tulevat kilpailutukset löytyvät kootusti verkosta.

YK:n kehitysohjelma UNDP

YK:n kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisen avun toimittamisesta vastaavat operatiiviset järjestöt turvautuvat pääasiassa päämajojensa kautta tehtäviin keskitettyihin hankintoihin. Afganistanissa YK-järjestöjen paikallisesti julkaisemat tarjouskilpailut ovat arvoltaan pienempiä. UNDP on YK-järjestöistä suurin, joka rahoittaa laaja-alaisesti kehityshankkeita infrastruktuurista peruspalveluihin, pääfokuksen ollessa kuitenkin valtionhallinnon instituutioiden kehittämisessä. Näin ollen sen tarjouskilpailut liittyvät moniin aloihin rakentamisesta tekniseen asiantuntija-apuun. UNDP ilmoittaa tarjouksistaan muun muassa YK:n keskitetyllä hankintasivustolla ja kansainvälisen kehitysyhteistyön Devex-foorumilla. UNDP:n Afganistanin-maatoimiston hankintoihin liittyvä sähköpostiosoite on procurement.af@undp.org.

YK:n lastenrahasto UNICEF

Suomi tukee UNICEF:n vesi-, hygienia- ja sanitaatio-ohjelmaa vuosina 2017–2018 yhteensä kahdella miljoonalla eurolla. Unicefin Afganistanin-maatoimiston kansainvälisten hankintojen arvo oli vuonna 2017 yhteensä 38 miljoonaa dollaria (pois lukien kansalliset hankinnat). Unicefin hankinnat Afganistanissa tehdään pääasiassa järjestön maailmanlaajuisen, Kööpenhaminassa sijaitsevan, hankintatoimiston kautta. Tarjouskilpailuista ilmoitetaan YK:n keskitetyllä hankintasivustolla.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO

Suomi on tukenut Afganistanissa vuodesta 2014 alkaen UNESCO:n toteuttamaa lukutaitohanketta. Kuluvan vaiheen päättyessä kesällä 2018 Suomi on rahoittanut ohjelmaa yhteensä neljällä miljoonalla eurolla. Unesco ilmoittaa hankinnoistaan YK:n keskitetyn hankintasivuston lisäksi ACBAR-järjestön sivustolla. Vuonna 2017 kansainvälisten tarjousten arvo oli 4,5 miljoonaa dollaria. Pääasiassa järjestö osti painatus- ja konsulttipalveluita.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR

Suomi tuki UNHCR:n toimintaa Afganistanissa viimeksi vuonna 2016 yhteensä 2,8 miljoonalla eurolla. UNHCR:n Kabulin-toimisto järjestää tarjouskilpailuita maan sisällä pääasiallisesti sellaisista tavaroista ja palveluista, jotka eivät sisälly järjestön tekemiin pitkäaikaisiin kansainvälisiin hankintasopimuksiin (Frame Agreements). Ainoat kansainväliset hankinnat, joita UNHCR:n toimisto tekee liittyvät sellaisiin tuotteisiin, joita ei ole saatavilla Afganistanissa – kuten autonrenkaat ja akut panssaroituihin ajoneuvoihin. Hankinnat tehdään lähinnä Dubaista. Arvoltaan suurimmat tarjouspyynnöt julkaistaan ACBAR-järjestön sivustolla. Pienimuotoiset tarjouspyynnöt lähetetään suoraan tunnetuille yrityksille, jotka ovat UNHCR:n tietokannassa. Mikä tahansa yritys, joka pystyy toimittamaan pyydettyjä palveluita tai tavaroita, voi osallistua tarjouskilpailuihin. Afganistanissa tehtäviä hankintoja voi tiedustella sähköpostitse: afgkascu@unhcr.org. UNHCR:n Afganistanissa tekemistä hankinnoista suurin osa suoritetaan kansainvälisten hankintasopimusten puitteissa. Tällaisten kansainvälisten hankintojen arvo vuonna 2017 oli yhteensä neljä miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, mutta paikallisesti palveluihin ja hankintoihin käytettiin yhteensä 11,69 miljoonaa dollaria. Jälkimmäinen luku sisältää myös toimitila- ja toimistovuokrat.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM

Suomi ei suoraan rahoita IOM:n toimintaa Afganistanissa, mutta IOM vastaanottaa rahoitusta EU:n kautta.  IOM:n raja kansainvälisille tarjouskilpailuille on 300 000 Yhdysvaltojen dollaria. Suurin osa IOM:n hankinnoista tapahtuu keskitetysti päämajan kautta. Pienemmän arvon tarjouspyyntöjä lähetetään myös suoraan sähköpostitse tunnetuille yrityksille, erityisesti liittyen ohjelmistohankintoihin ja viestivälineisiin. IOM:n Afganistanissa tekemien kansainvälisten hankintojen arvo vuonna 2017 oli yhteensä vain 391 821 Yhdysvaltojen dollaria. Afganistanissa tehtäviä hankintoja koskevat tarjoukset lähetetään sähköisesti: iomkabulprocurement@iom.int. Kaikki yli 300 000 Yhdysvaltojen dollarin kansainväliset tarjouspyynnöt julkaistaan verkossa.

Miinanraivausjärjestö the HALO Trust

Suomen pääasiallinen ja pitkäaikainen humanitaarisen miinatoiminnan yhteistyökumppani Afganistanissa on ollut brittiläisamerikkalainen kansalaisjärjestö the HALO Trust. Vuosina 2008–2016 Suomen maksama kahdenvälinen tuki järjestölle oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Vuosien 2017–2020 aikana Suomi tukee Afganistanin humanitaarista miinatoimintaa yhteensä kolmella miljoonalla eurolla, joista 2,5 miljoonaa menee HALO Trustille. HALO Trustin kansainväliset hankinnat suoritetaan Iso-Britanniasta käsin. Afganistanin HALO Trust on ilmaissut Suomen suurlähetystölle Kabulissa, että HALO Trustilla on kiinnostusta tutustua suomalaisyritysten tarjontaan miinanraivauskaluston ja miinanraivaajien suojavälineiden osalta. Vastaavia hankintoja ei ole aiemmin tehty Suomesta. Mahdollinen vierailu Suomeen koordinoidaan yhdessä ulkoministeriön poliittisen osaston sekä Amerikan ja Aasian osaston kanssa. Asiaa koordinoi ulkoministeriön asevalvontayksikkö.

Kansainvälinen Punaisen Ristin Komitea ICRC

Suomi on ollut ICRC:n pitkäaikainen tukija Afganistanissa ja rahoittaa vuonna 2018 järjestön toimintaa Afganistanissa 400 000 eurolla humanitaarista apua. Vuodesta 2015 lähtien kuluvaan vuoteen mennessä ICRC:n hankintojen arvo Afganistanissa on ollut yhteensä noin 13 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Tästä arvosta noin 85 prosenttia tulee Afganistanin ulkopuolelta, josta puolestaan suurin osa Genevestä käsin tehtyjen keskitettyjen hankintojen kautta. ICRC:n erityisenä painopisteenä Afganistanissa on proteesien valmistus vammautuneille, mutta tätä varten ulkomailta tilataan vain valmistukseen tarvittavat raaka-aineet. Kansainvälisten hankintojen kautta Afganistaniin viedään lähinnä lääkkeitä. Näiden lisäksi tulee joitain tavarahankintoja. ICRC hankintasäännöt velvoittavat tekemään kansainvälisen tarjouskilpailun kaikista arvoltaan yli 100 000 Yhdysvaltojen dollarin hankinnoista. Suurin osa hankinnoista suoritetaan järjestön tekemien kansainvälisten hankintasopimusten (Frame Agreement) puitteissa. Hankinnat ovat luonteeltaan hätäapua ja siten volatiileja, sillä tarpeet vaihtelevat merkittävästi. Tämän takia ICRC:n sääntöjen mukaan ICRC:n tekemät hankinnat eivät saa ylittää yli 30 prosenttia tarjouksen tehneiden yritysten liikevaihdosta. Tarjouspyynnöt julkaistaan verkossa. Joissain tapauksissa tarjouspyyntöjen osalta otetaan suoraan yhteyttä vain tunnettuihin yrityksiin.

Muita mahdollisuuksia

Suomen rahoittamien kansainvälisten kehitysjärjestöjen lisäksi Afganistanissa toimii suuri määrä muita toimijoita, joiden suorittamiin kansainvälisiin hankintoihin suomalaisyrityksillä voisi olla tarjottavaa.  YK:n hankepalveluiden toimisto UNOPS toteuttaa hallituksen infrastruktuurihankkeita kuten rakentaa teitä ja valtionhallinnon rakennuksia. Lisäksi UNOPS toteuttaa turvallisuussektorin rakennushankkeita, joita toisinaan Suomikin rahoittaa NATO:n armeijaa tukevan rahaston (Afghanistan National Army Trust Fund, ANATF) kautta. UNOPS julkaisee kaikki suuremman kokoluokan tarjouskilpailut keskitetysti YK:n hankintasivuston kautta.

Aasian kehityspankki ADB:n hankkeiden arvo Afganistanissa oli vuonna 2017 yli 420 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Hankkeista suurin osa keskittyi tie- ja rautatieverkoston parantamiseen. Lisäksi maatalouden kehittäminen ja erityisesti energiasektorin kehittäminen ja uusiutuvan energian kehittäminen ovat ADB:n prioriteetteja Afganistanissa. ADB:n Afganistanin toimistoon saa yhteyden sähköpostitse: https://www.adb.org/countries/afghanistan/contacts. Kansainvälisistä hankinnoista julkaistaan tietoa verkossa: https://www.adb.org/projects/tenders/country/afg.
Tulosta

Päivitetty 18.6.2018


© Suomen suurlähetystö, Kabul | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot