Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysytyt kysymykset - Suomen suurlähetystö, Kabul : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kabul

Puh. +93 798 108 786
S-posti: sanomat.kab@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

Suurlähetystöt eivät ota vastaan ajokorttihakemuksia.

Suomen ajokorttihakemukset jätetään asuinkunnan poliisilaitokselle. Ajokortin kaksoiskappaletta haetaan niin ikään asuinkunnan, tai jos asuinkunta ei ole Suomessa, ajokortin myöntäneeltä poliisilaitokselta. henkilöllisyyden toteamiseksi hakemus voidaan allekirjoittaa suurlähetystössä virkailijan edessä. Nimikirjoituksen oikeaksi todistamisesta peritään edustustossa notaaritoimitusmaksu.

Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, jonka puoleen asiakkaan tulee kääntyä. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla ”ajokorttiotepyyntö”. Asioiminen netissä edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia. Ajokorttiote on saatavissa myös suoraan englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Todistus maksaa 14 euroa. Mikäli asianosaisella ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, on otettava erikseen yhteyttä Trafin neuvontaan puhelin 029 534 5000, kirjaamo(a)trafi.fi.

Kansainvälisen ajokortin voi anoa Autoliitosta.

Asianajajat Afganistanissa

Suurlähetystö ei voi toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana.

Asevelvollisuus

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, taikka kuuluu reserviin tai varareserviin (Asevelvollisuuslaki (AsevL 1438/2007) 2 $).

Naisten vapaaehtoinen palvelus - laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/95) määrittää naisten asepalveluksen perusteet. Tarkemmat ohjeet naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutumisesta löytyvät osoitteesta www.mil.fi.

Yhteystiedot:
Pääesikunnan henkilöstöosasto
PL 919, 00131 Helsinki, Finland
Puh. +358 2 99800
www.mil.fi

Maavoimien esikunta
PL 145, 50101 Mikkeli, Finland
Puh. +358 2 99800
www.maavoimat.fi

Siviilipalveluskeskus/ Lapinjärven koulutuskeskus
Latokartanontie 97, 07800 Lapinjärvi, Finland
Puh. +358 19 530 600
Fax +358 19 530 611
info(a)sivarikeskus.fi
www.sivarikeskus.fi

Eläimet

Tuonti Suomeen

Tietoa lemmikkieläinten maahantuonnista saa Elintarviketurvallisuusviraston Evirasta.

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaanyksikön puoleen.

Lisätietoa
Kelan ulkomaan yksikkö www.kela.fi
Puh. +358 20 434 2550
Sähköposti: inter.helsinki(a)kela.fi

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Afganistanissa

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti ulkoasiainministeriölle: UM, Kansalaispalvelut, Konsuliasioiden yksikkö (KPA-10) , PL 415, 00023 Valtioneuvosto. Puh. +358 9 16005.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta 

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.maistraatti.fi. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista,
puh. +358 71 8730 191, sähköposti: kirjaamo.helsinki(a)maistraatti.fi

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut usealla kielellä Tietoa Suomeen muuttajalle -oppaan. Se löytyy Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta www.mol.fi.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen ja muista tullikäytännöistä lisätietoja Suomen tullista

Tulli

Katso lisätietoa Tullin verkkosivuilta.
Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 20 690 600.

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä sekä yhteystiedot löytyvät verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fi

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestötietojärjestelmään on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Katso lisätietoa sivuiltamme Palvelut suomalaisille.

Yksityisposti sekä pankkiasiat

Edustusto ei välitä eikä ota vastaan yksityishenkilöille osoitettua postia turvallisuussyistä. Muun muassa maistraattien todistukset, sekä pankkien ja eläkelaitosten asiakirjat lähetetään suoraan kyseiselle henkilölle. Suurlähetystö voi ainoastaan tunnistaa henkilöllisyyden uutta pankki- tai luottokorttia varten. Toimenpide on maksullinen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.2.2016


© Suomen suurlähetystö, Kabul | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot